BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Trạng từ (tốt nói một cách khác là phó từ) trong giờ đồng hồ Anh hotline là adverb. Là nhiều loại tự quen thuộc mà lại bất cứ bạn làm việc giờ Anh mà cũng rất cần được nắm rõ cùng áp dụng thuần thục.quý khách hàng sẽ xem: những bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng trường đoản cú có đáp án

Trạng trường đoản cú là số đông từ bỏ dùng để xẻ nghĩa mang lại cồn từ bỏ, tính trường đoản cú, một trạng từ không giống tuyệt cho cả câu. Nhưng cũng tùy trường đúng theo lời nói nhưng bạn ta rất có thể đặt nó thua cuộc giỏi cuối câu cần sẽ gây nên nhầm lẫn bởi có không ít bí quyết áp dụng khác nhau, bởi vì vậy câu hỏi có tác dụng bài xích tập nhằm củng cố kỉnh kiến thức và kỹ năng là rất là quan trọng đặc biệt. Bài viết bây giờ sẽ chia sẻ về các bài luyện tập về Trạng từ trong tiếng Anh được bố trí theo hướng dẫn câu trả lời cụ thể. 

Nội dung chính:

1. Tóm tắt lý thuyết về trạng tự vào giờ đồng hồ Anh2. các bài luyện tập trạng từ

1. Tóm tắt kim chỉ nan về trạng từ vào giờ Anh

1.1. Trạng tự là gì? Dấu hiệu thừa nhận biết

Adverbs- trạng tự xuất xắc có cách gọi khác là phó trường đoản cú, là phần lớn từ bỏ được sử dụng trong câu để té nghĩa mang lại hễ từ bỏ, tính trường đoản cú, một trạng từ khác.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng từ có đáp án

Dấu hiệu nhận biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách Thành lập trạng từ

Cách Thành lập trạng từ


*

*

*

*

Các trạng trường đoản cú đồng nghĩaCẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô cùng, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteđiều đặc biệt, thay thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNkhô hanh, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. Những bài tập trạng từ

Theo công dụng, trạng từ bỏ được tạo thành 7 loại chính là trạng từ chỉ phương pháp, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng từ chỉ gia tốc, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ cường độ, trạng từ bỏ review, ước lượng và ở đầu cuối là trạng tự nối. Dưới phía trên đang là bài bác tập chi tiết mang lại từng dạng:

Bài 1: Tìm ra phần đa trạng từ vào câu dưới đây

They worked fast lớn cover the distance before the breakfast hour.He wanted to lớn go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as hyên.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin khổng lồ work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: Chọn đúng trạng từ chỉ gia tốc với nơi chốn nhằm điền vào vào câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to, the library).She went (at 6 o’clochồng, to school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: Chuyển tự tính từ bỏ thanh lịch trạng trường đoản cú chỉ biện pháp thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can bởi vì it____________.

Bài 4: Điền đúng dạng của trạng từ bỏ vào vị trí trống sau đó nhận ra coi chính là nhiều loại trạng từ bỏ gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. go lớn bed at 10 o’clochồng. (…………………………………)I have sầu …………………. been khổng lồ the USA. (…………………………………)I have sầu been khổng lồ Australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. take a bath before I go to lớn bed. (…………………………………)My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng các loại trạng tự chỉ cường độ vào địa điểm trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have sầu ………………….. finished.He is ………………… clever.There is …………………. something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. late for work.She is ……………….. the right person for the job.Have you ………………. wanted to lớn run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu hoàn chỉnh bằng cách áp dụng trạng tự chỉ tần suất vào ngoặc

They go to the movies. (often)She listens khổng lồ classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husband. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables và fruit. (always)

Bài 7. Hoàn thành câu bằng phương pháp áp dụng tính tự hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five sầu years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have sầu just been painted.

Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.

We didn’t ______________ (complete/completely) understvà the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Xem thêm: Uống Trinh Nữ Hoàng Cung Có Gây Vô Sinh, Chị Em Nên Biết

Bài 8: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens lớn the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To the radio often

6. He’s lazy & _____ tries.

A. hard

B. hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the thử nghiệm _____.

A. easy

B. easily

C. easily

8. He’s a ____ actor.

A. terrible

B. terrible

9. I’ve been having a lot of headaches ____.

A. late

B. lately

10. Cheông xã your work ____.

A. careful

B. carefuly

C. carefully

11. I know them quite ____.

A. good

B. well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. quick

B. quickly

13. She speaks so very ____.

A. quick

B. quickly

14. The TV’s far too ____.

A. loud

B. loudly

C. Either could be used here.

15. She played _____.

A. beautiful

B. beautifuly

C. beautifully

16. Maria …. opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t underst& you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

trăng tròn. Jachồng is …. upphối about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. with this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

các bài luyện tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A đôi mươi. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đấy là bảng cầm tắt kiến thức về trạng từ bỏ và những dạng bài xích tập về trạng trường đoản cú tương quan. Hy vọng bài viết này để giúp đỡ chúng ta nắm rõ ngữ pháp về trạng trường đoản cú và vận dụng vào bài tập một bí quyết thuần thục tốt nhất nhé. Chúc chúng ta học giỏi.