Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng anh

Ngữ pháp rất quan trọng trong việc tạo nền tảng để có thể phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài đầu tiên khi nhắc đến ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn sẽ là về các thì trong tiếng Anh và bài tập về 12 thì cơ bản trong tiếng Anh. Chính vì vậy trong bài viết này eshopdaroana.com đã tổng hợp cho các bạn bài tập về các thì trong tiếng Anh và kèm đáp án hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng anh


1. Bài tập về thì Quá khứ đơn

Chúng ta thường tập trung khá nhiều vào lý thuyết mà quên đi việc thực hành trong các bài tập.

Xem thêm: Đọc Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu, Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu

Chính vì thế, trong bài học hôm nay không chỉ nhắc lại các kiến thức liên quan đến thì quá khứ đơn mà các dạng bài tập trọng tâm liên quan đến thì này được đào sâu hơn.

*
*
*
Cách dùng của thì Quá khứ tiếp diễn

Bài tập 1

Tìm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go to the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 2

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.I (drive) my car very fast when you called me.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.My father (watch) TV when I got home.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?They (not go) to school when I met them yesterday.My mother (not do) the housework when my father came home.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.