Bài khấn bà chúa kho

Bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho có ghi rõ từng câu từ được tổng hợp đầy đủ nhất. Bạn có thể thêm ngôn từ nhưng không nên giảm bớt.

Bạn đang xem: Bài khấn bà chúa kho


Trọn bộ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chi tiết nhất:

Theo phong tục cổ truyền thì mỗi một địa điểm tâm linh và mỗi một cung ban đều có tên Thánh Hiệu riêng được đặt theo tên hiệu và danh xưng của vị thánh đó. Nhiều người không biết khi khấn thường đọc một loạt các tên thánh hiệu nhưng không biết liệu rằng các tên thánh hiệu đó có ngự tại cung ban mình đang khấn hay không.

Để biết được tại Đền Bà Chúa Kho có những cung ban chính nào và tên thánh hiệu ngự tại các cung ban đó là gì thì bạn nên tham khảo bài viết bên dưới sẽ có đầy đủ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho cho 3 ban thờ chính:

Lưu ý: (Bài Văn Lễ Đền Bà Chúa Kho bên dưới được đúc kết lại từ chính người dân ở Đền, những người đã góp phần mang nét văn hóa của Đền Bà Chúa Kho lan tỏa muôn nơi – dựa trên bài Giới thiệu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Kho)


*

Sơ đồ các cung ban tại Đền Bà Chúa Kho

Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chia làm 3 ban chính:

Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).Bát bộ Sơn Trang.

Văn Khấn Xin Lộc Ban Công Đồng

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con lạy Thanh bạch xà thần linh.

Hương tử con tên là: (người đi lễ) ……………………………………………………..Cùng đồng gia quyến đẳng.

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm …………. con về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh thành tâm kính dâng tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Vậy là bạn đã thành tâm lễ xong ban công đồng rồi nhé. Cùng chúng tôi đi tiếp đến ban chính Bà Chúa Kho nhé).

Văn Khấn Xin Lộc Ban Bà Chúa Kho

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh.

Con lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thanh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh.

Xem thêm: Bản Vẽ Mô Hình Vườn Ao Chuồng, Mô Hình Vườn Ao Chuồng (Vac) Xây Dựng Ra Sao

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Hương tử con là: …………………………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại: …………………………………………………………………..

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Sau khi cúng bái xong 2 ban chính này bạn đi theo bản đồ sang bên phải tới lễ tại Ban Sơn Trang nhé).

Văn Khấn Xin Lộc Ban Sơn Trang

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Hương tử con là: …………………………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại: …………………………………………………………………..

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn.Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho

(Lưu Ý: Tại ban chính Bà Chúa Kho nếu bạn có nhu cầu xin vay vốn thì hãy khấn thêm bài văn khấn xin vay tiền Bà Chúa Kho này. Nếu bạn không có nhu cầu xin vay vốn thì hãy bỏ qua bài văn khấn này.)

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương

Con lạy Đức Phật Thích Ca

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Đức Phật Bà Quan Âm

Con lạy Đức Vua Cha Tam Tòa Thánh Mẫu

Con lạy Linh Từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho muôn linh vạn phép hiển hóa anh linh.

Con lạy Chầu Ông, con lạy Chầu Bà.

Ngày hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ………

Đệ tử con tên là: ………………………………………………………..

Con chắp tay kính lễ dâng Bà.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Lời Kết

Nếu bạn có nhu cầu lễ trong cung cấm bạn vui lòng nhấn nút đăng ký ngay bên dưới để chúng tôi đăng ký và dẫn bạn vào: