Bác hồ về nước năm nào

XUÂN 1941 CAO BẰNG ĐÓN BÁC HỒ TRỞ VỀ TỔ QUỐC

* Đồng chí Bế Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

HQVN -

Từ tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ đã phát hiện ra Cao Bằng là nơi hội đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa cách mạng, nơi “đi đầu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” từ đó mở rộng ra toàn quốc.

Bạn đang xem: Bác hồ về nước năm nào


Trước khi trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng, Người đã phát hiện ra Cao Bằng là nơi hội đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó mở rộng ra toàn quốc. Người chỉ rõ: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể công, lúc khó khăn có thể thủ”.

*

Cao Bằng có đủ điều kiện trở thành một trong những bàn đạp chiến lược đầu tiên của thời kỳ khởi nghĩa vũ trang giải phóng dân tộc. Nhưng yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định lựa chọn của Bác chính là vì Cao Bằng có “phong trào tốt từ trước”. Từ ngày có Đảng, đồng bào các dân tộc Cao Bằng luôn một lòng một dạ theo Đảng, không ngừng đấu tranh chống thực dân, phong kiến.

Tháng 7-1933, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Như làm Bí thư Tỉnh ủy đã được công nhận. Tháng 7-1935, đồng chí Hoàng Như được cử tham gia đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va. Đồng chí có bản tham luận về “Công tác vận động các dân tộc thiểu số ở Đông Dương tham gia cách mạng”. Trong thời gian lưu lại Mát-xcơ-va, qua đồng chí Hoàng Như, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã hiểu thêm về con người Cao Bằng; nắm rõ Cao Bằng không những có điều kiện địa hình thuận lợi mà còn có phong trào quần chúng vững chắc.

Xem thêm: Trở Thành Cộng Tác Viên Dịch Phim Tiếng Anh, Dịch Vụ Biên Dịch Phim/Video Đa Ngôn Ngữ

Sự kiện Bác Hồ trở về nước vào mùa Xuân năm 1941 đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước và sự phát triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc Việt Nam.

Mùa Xuân 2021 này chúng ta kỷ niệm sự kiện lịch sử 80 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta đã quyết định đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tư duy mới, tầm nhìn mới, thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Vinh dự, tự hào là “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; xây dựng tỉnh nhà trở thành “một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng CNXH” như Bác Hồ hằng mong mỏi.